دامداری که با دستگاه تست قند گلوکز شیر گاوهایش را اندازه می گرفت!!

اخیرا شنیده شده است که یک دامدار برای اندازه گیری قند موجود در شیر گاوهایش از دستگاه تست قند استفاده می نموده است. با آراد برندینگ همراه باشید و ادامه ماجرا را بخوانید.

برای اندازه گیری قند خون می توانید از دستگاه تست قند خون emperor  استفاده نمایید تا در سریع ترین زمان ممکن و همچنین با ضریب خطای بسیار پایین این کار را انجام دهید.

به دلیل اینکه امروزه زندگی افراد ماشینی شده و ورزش در آن کمتر جای دارد استفاده از دستگاه تست قند خون بایونیم می تواند مانند یک پرستار و یا فرشته نجات کمک کننده باشد و از خطر نجات دهد.